Thursday, 24 December 2009

happy christmas, happy new year, happy everything! god jul, gott nytt år, gott allting!


(en levande julgris means a living christmas pig - in Sweden there's a tradition of eating ham for christmas. i think it's alot better to let the pigs live, and eat other things instead!)

Friday, 18 December 2009

more glaze results on the quartzpaste body, mer resultat på kvartzpasta massan

yesterday i fired up the little kiln again with the glazes that worked out best from my tests, and got results that made me happy. i fired alot higher than i did in Glasgow, to 1060 degrees C, which is a wee bit too high for this body i think, but look at the transparency! and the glaze-fit was really good, no cracks or crazes in sight. (so far!)
igår brände jag den lilla ugnen igen med dom glasyrena som såg bäst ut från mina prover, och fick resultat som gjorde mej glad. jag brände högre än jag gjorde i Glasgow, till 1060 grader, vilket är lite för högt för den här massan, men titta på transperansen! o glasyren verkar passa jättebra, inga sprickor eller crackeleringar i sikte (än så länge!)
i made these little birds from a mold that i made when i was in 2nd year in Glasgow! so they're not exactly news. but i still like making them, nevertheless.
jag gjorde dom här små fåglarna från en gips-form som är från när jag gick på andra året i Glasgow! så dom är inte precis en nyhet. men jag tycker trots allt om att göra dom fortfarande.
and here is the tail of a bird, to show how the transparent glaze turned out.
och här är stjärt-fjädrarna av en annan fågel för att visa hur den transparenta glasyren blev.
but everything didn't turn out well: this was a bowl/dish before i fired it, now it's some kind of strange disc cuase it slumped so much in the kiln. so i'll have to work on that one, and fire a little bit lower...
men allting blev inte så jättebra: det här var en skål/fat innan jag brände det, o nu är det nån form av konstig platt grej för det föll ihop så mycket när jag brände det. så jag får jobba vidare på det, o kanske bränna lite lägre också.

Thursday, 17 December 2009

result, resultat


here are the little picture tiles after they've been fired, to approximately 1130 degrees C. they're not glazed, that's the frit in the quartzpaste body coming out. and they're transluscent! i should have taken a picture this morning when the sun was shining...
här är dom små bilderna när dom är brända, till ungefär 1130 grader. dom är inte glaserade, utan det är frittan i kvartzpastan som kommer fram. o dom är transparenta! jag skulle ha tagit bilderna i morse när solen sken...
i decided to make a few more...
jag bestämde mej för att göra några fler...

i fired the little kiln today with some more glaze-tests (on the quartzpaste body), so tomorrow i'll find out how they turned out. (fingers crossed!)
jag brände den lilla ugnen idag med lite fler glasyrprover (på kvarzpasta "leran"), so imorgon får jag se hur dom blev. (håll tummarna!)

Monday, 14 December 2009

from now on... från och med nu...

...i'll be writing both in english and swedish.
...har jag tänkt skriva både på engelska o svenska. hör av dej, om det är någon av dom gamla posterna du skulle vilja att jag översätter!

Saturday, 12 December 2009

quartzpaste, continued...

last week i fired some little glaze tests for the quartzpaste (fritware) body, and a couple of them look alright! as you see, some of them weren't quite so good... so that is exciting. the blue one is the same glaze i've been using for the earthenware clay, but it seems to be a good fit on the quartzpaste! the other glaze-tests were just varying proportions of borax frit, kaolin and quartz. fired to 1050 degrees C.
förra veckan brände jag några små glasyr-prover till "kvartzpastan" (fritta-leran), och några av dom ser ut att ha blivit bra! en del, som ni ser, mindre bra... så det är roligt. den blåa är samma som jag har använt hittils på lergods, men den verkar passa bra på kvartzpastan utan några krackeleringar. dom andra är bara olika proportioner borax fritta, kaolin och kvartz, brända till 1050 grader.
i also made a little thing that i really enjoyed! i haven't fired it yet, but soon i will. i just made a little thin tile of the quartzpaste body, covered it with black, and scraped away till i had a picture. i'm looking forward to making more...
jag gjorde också en ny liten grej som var jätteroligt. jag har inte bränt den än, men gör det så snart jag kan. det är bara en tunn liten platta av kvartzpastan, täckt med svart, och sen skrapade jag till jag hade en bild. ser fram emot att göra fler...

Tuesday, 1 December 2009